INSCHRIJFFORMULIER FNRS CONCOURS

Op 15 en 16 December 2018 houdt manege De Vijf Eiken weer een FNRS- manegeconcours.

Zaterdag 15 December 2018: Manege- en pensionpaarden, aanvang ongeveer 18.00 uur.
Zondag   16 December 2018: Manegepony’s en Bixie, aanvang ongeveer 10.30 uur.


Op deze wedstrijd kun je weer promotiepunten voor het ruiterpaspoort behalen. We rijden de wedstrijd met de volgende proeven: F1-F2-F3-F4-F5-F6 enz. Vanaf 210 punten heb je een promotiepunt behaald. Gereden worden dit keer de A-proeven (nieuwe proeven per 1 april 2016, dit geldt ook voor de pension-proeven en Bixie proeven ( vraag het bij de instructrice))
Bij de F1 en F2 mag je met één promotiepunt promoveren naar de volgende klasse. Voor de proeven F3 t/m F8 zijn twee promotiepunten nodig. Voor de resterende proeven zijn drie promotiepunten nodig.
Bij alle even proeven F2-F4-F6-F8 of F10 moet je tevens een theorie-examen afleggen. Dit examen bestaat uit 10 meerkeuze
multiple choice-vragen. Voor het examen mag je niet meer dan drie fouten hebben. De onderwerpen hiervoor zijn vooraf
vastgesteld en zijn te vinden in het FNRS-theorieboek “Verantwoord Paardrijden”.

                           
HET FNRS-BOEK KUNT U AAN DE BAR BESTELLEN !!!!!

Als de startlijsten ophangen zijn deze definitief!!! Hier kan niks meer aan veranderd worden. Voorkeur voor een bepaalde tijd kun je aangeven op het inschrijfformulier.
Denk eraan om op de dag van de wedstrijd jezelf aan te melden bij het secretariaat (in de kantine) en je FNRS-paspoort daar in te leveren. Deelname aan de wedstrijd geschiedt op eigen risico !!!! Geef je op via de onderstaande aanmeldingsstrook. Wil je zo vriendelijk zijn de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De toestemmingshandtekening is uiteraard alleen van toepassing bij minderjarige ruiters.
                         
   Inschrijven kan tot en met vrijdag 30 November 2018.

Naam: _______________________________________________________________ Te rijden proef: ______________
Voorkeurspaard/-pony (min.2 namen): 1. ____________________________________
                                                        2. ____________________________________

Deelname wedstrijd:
🗆 Bixie              € 8,50                      Begeleider: _____________________________
🗆 Pony              € 8,50
🗆 Paard             € 9,50
🗆 Pension          € 6,00

Ik doe wel/niet mee aan de oefendag, op zondag 9 December 2018 ( €6,00 p.p.)

ALLE bedragen dienen gelijktijdig en contant bij inschrijving te worden voldaan.
Pinnen is niet mogelijk!!!!

Betaald datum: _________________________ € __________ voldaan bij: ________________
Handtekening (ouder/voogd)  __________________________________________________________


* Na ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord dat uw naam / de naam van uw zoon of dochter en eventuele foto's die gemaakt kunnen worden
  op de website van manege 'De vijf Eiken' zullen worden gepubliceerd.