INSCHRIJFFORMULIER Vaardigheidscursus De Vijf Eiken

Hiermee geef ik mij op voor de vaardigheidscursus en het daarbij behorende lidmaatschap
bij manege De vijf Eiken

Naam                   : .........................................................................................................
Adres                   : .........................................................................................................
Postcode               : .........................................................................................................
Woonplaats           : .........................................................................................................
Telefoonnummer   : .........................................................................................................
In welke groep       :  Pony's  /  Paard  /  Pension
Laast gereden proef: ................................... Promotiepunt:  Ja  /  Nee
Handtekening ouder: ........................................................................................................
Datum                   : ........................................................................................................


   


    De kosten van de cursus bedragen 100,00 ( 6 lessen + examen).
    De lessen worden gegeven op data ( zie hiervoor de website) van 12:00-13:00 uur voor pony's   
    De lessen worden gegeven op data ( zie hiervoor de website) van 13:00-14:00 uur voor paarden- en pensionklanten

De vaardigheidscursus is volledig op eigen risico.
Bij opzegging binnen een lopend vaardigheidscursus dat al betaald is vindt er geen restitutie
plaats.


Lever dit formulier in aan de bar van de manege! Je inschrijving is dan pas definitief !