INSCHRIJFFORMULIER VOLTIGE-team De Vijf Eiken

Hiermee geef ik mij op voor de voltigegroep en het daarbij behorende lidmaatschap bij manege De vijf Eiken

Naam                   : .........................................................................................................
Adres                   : .........................................................................................................
Postcode               : .........................................................................................................
Woonplaats           : .........................................................................................................
Telefoonnummer   : .........................................................................................................
Ik geef mij op per  : .........................................................................................................

Handtekening ouder: ........................................................................................................
Datum                   : ........................................................................................................Voorwaarden kwartaalabonnement
Het kwartaalabonnement is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar.
Het kwartaalabonnement geeft recht op 1 vaste les per twee weken en loopt 13
weken.
U dient het abonnement vooruit te betalen aan de bar van de manege. Kosten per kwartaal
zijn
€ 70,00  bij voltigeles op een pony en € 80,00  bij voltigeles op een paard.
Deelnemers zullen afhankelijk van hun lengte en/of vaardigheidsniveau bij voltige op een pony dan wel een paard ingedeeld worden door de trainsters. Omdat de lessen om de week zijn en de ene week gebruik wordt gemaakt van een pony en de andere week van een paard kunnen lessen niet ingehaald worden.
Tijdens de vakantie zijn er geen voltigelessen. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op
de kwartaalprijs.
Alleen verhinderingen die direct bij aanvang van het kwartaal worden opgegeven worden in mindering op het kwartaalbedrag
gebracht.
Het tijdelijk stopzetten van het abonnement i.v.m. langdurige ziekte kan alleen na overleg met José Nooren.
In verband met veiligheid dienen de kinderen turnschoenen, een turnbroek en een redelijk nauwsluitend T-shirt, turnpak  of een redelijk nauwsluitende trui te
dragen.
De voltigelessen zijn volledig op eigen risico.
Indien u geen nieuw kwartaalabonnement wilt aangaan, dient u dat één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal aan te geven. Bij te late opzegging worden voor de duur van maximaal één maand nog ‘’losse’’ lessen berekend voor de lessen die vallen binnen opzegtermijn en die vooraf nog niet betaald waren.
Bij opzegging binnen een lopend kwartaal dat al betaald is vindt er geen restitutie plaats.


Lever dit formulier in aan de bar van de manege! Je inschrijving is dan pas definitief !